Induktion: Relation mellan spänning och hastighet | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • B
  • 5
  • 873
  • PDF

Induktion: Relation mellan spänning och hastighet | Labbrapport | Fysik

En labbrapport vars syfte är att se hur elektricitet och magnetism samverkar, i form av induktion. I försök 1 undersöks hur den inducerade spänningen beror av hastigheten (alltså hur snabbt flödesändringen sker). I försök 2 mäts den vertikala delen av det jordmagnetiska fältet genom att låta en järnstav skära de vertikala fältlinjerna.

Innehåll

Uppgift
Sammanfattning
Teori
Materiel
Utförande
Beräkningar
Resultat
Diskussion - felkällor
Kommentar

Utdrag

SAMMANFATTNING
I försök 1 bestäms det magnetiska flödet hos en cylindrisk magnet genom att låta en spole passera. Spänningen i spolen ritades in i en graf med hjälp av Logger pro, och därefter kunde flödet beräknas genom att beräkna integralen. Flödet bestämdes till 16,8 µWb. Detta kontrollerades också med en fluxmeter då flödet blev 19,3 µWb.
I försök 2 induceras en spänning då en järnstav skär jordens vertikala komposant av de magnetiska fältlinjerna. Svårigheten här var att förflytta järnstaven med konstant hastighet, och detta medförde en del felkällor. Värdet bestämdes till...

MATERIEL
Laboration 1:
• Stativ
• Stativklämma
• Spole (300 varv)
• Spole (10000 varv)
• Fluxmeter
• Logger Pro 3 (Labquest)
• Vagn
• Cylindrisk stavmagnet
• Plaströr
Laboration 2:
• Voltmeter
• Koppartråd
• Lång järnstav (cirka 2 m)
• Teslameter
• Måttband
• Stoppur... Köp tillgång för att läsa mer

Induktion: Relation mellan spänning och hastighet | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.