Industri och Ekologi | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • G
  • 1
  • 371
  • PDF

Industri och Ekologi | Biologi 1

En kortare text i Biologi 1, där eleven beskriver hur en fiktiv skog ("Jättestorskogen") och dess ekologi kommer att påverkas av en industrianläggning i området. Fokus ligger bland annat på miljögifter, försurning av sjöar och påverkan från transporter. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Jag befarar att Jättestorskogen kommer förlora sitt ekologiska mångfald och att ett stort naturarv kommer skadas. Till exempel kommer våra sjöar och vattendrag att påverkas negativt.

En sjö eller en bäck är ett komplicerat ekosystem. En livsmiljö för många växter och djurarter.
Bäckar, sjöar och vattendrag är starkt beroende utav samverkan med den närmaste omgivningen för att fungera väl. Små bäckar bidrar tillsammans åar och älvar som bildar sjöar och genom tillförseln av ämnen från land skapas förutsättningarna för växtplankton som behöver kunna växa och bli basen för vatten livets ekosystem. Växtplankton behövs för att de äts av djurplankton som i sin tur äts insektsarter, musslor, kräftor och små fiskar."... Köp tillgång för att läsa mer

Industri och Ekologi | Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.