Industrialismen i USA | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 12
  • 2826
  • PDF

Industrialismen i USA | Fördjupningsuppgift

Ett fördjupningsuppgift om industrialismen i USA.

Författaren fokuserar på frågan om varför industrialismen startade, härunder diskuteras slaveriet och inbördeskriget. Det diskuteras också om hur det gick till, vilka de viktigaste upptäckterna var samt vilka konsekvenser som uppstod till följd av industrialismen. Det diskuteras dels om konsekvenserna för landet men också för omvärlden.
Arbetet avslutas med en avslutande reflekterande diskussion.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet:
Syftet med arbetet är att ta reda på orsakerna till varför industrialismens startade i USA, hur själva industrialiseringen gick till och vilka var de viktigaste upptäckterna, samt konsekvenser denna ledde till.

Frågeställningar:

• Vad låg bakom industrialiseringen i USA?
• Hur det gick till och vilka var de viktigaste upptäckterna?
• Vilka konsekvenser hade det på själva landet och omvärlden?

Innehåll

1. Inledning: 3
2. Syfte och frågeställningar 3
3. Källor, källkritik och metod 3
4. Avhandling 5
4.1 Slaveriet och inbördeskriget 5
4.2 Industrialismens tid i USA och nya uppfinningar 7
4.3 Förbättrad ekonomi och levnadsvillkor 7
4.4 Emigration 8
5. Avslutning 9
1. Avslutande diskussion 9
6. Källförteckning 11

Utdrag

1. Inledning:

Industrialismen i USA särskilt i Nordamerika var början på en ny epok fylld med uppfinningar och utvecklingar som öppnade många möjligheter för människor runt omkring världen. Många saker upptäcktes som gjorde vårt liv enklare samt så hjälpte det många fabriker att utföra sitt arbete lättare, vilket var en fördel både för ägaren och också landet, en förbättrad ekonomi.
När människans kultur och livsvillkor förändras som en övergång från jordbrukarsamhället till industrisamhället, då innebär det att industriella revolutionen har redan startat.
Vad är orsakerna som är anledningen till att industrialismen startade i USA, kan vara en fråga som många människor undrar över, även jag. Ämnet intresserade mig och var därför jag valde att skriva om det.

4. Avhandling

Enligt författarna från boken (Amerika förr och nu s. 30) har en grupp emigranter från England utvandrat till Amerika sedan år 1620, eftersom de inte fick utföra religionsfrihet. Och sedan dess har England börjat kolonisera en del stater i Amerika.
Industrialismens började i England i slutet av 1700-talet, då landet upplevde en högkonjunktur period, enligt John D. Clare som skrev boken (följ med till industrialismens genombrott s.7). Därefter kom USA som blev en av de första icke-europeiska länderna som industrialiseringen spred sig till, och eftersom många stater var då koloniserad av England har idéerna till utvecklingen spridit sig från England till Amerika.

4.1 Slaveriet och inbördeskriget

Slaveriet var en av de stora orsakerna till det amerikanska inbördeskriget (1861-1865), förklarade skribenten av boken (Samband i historia s. 307).

Det började med att ägarna till fabrikerna under 1800-talet använde sig av slavar för att ha tillgång på billig arbetskraft, som ofta jobbade på plantage såsom bomullsodlingen, förklarar Göran Graningar i sin bok (Amerika förr och nu).
Fortsättningsvis beskriver Graningar att i början av 1780-talet slöt sig några engelska politiker samman i en förening med syfte att göra slut på slaveriet. Föreningen kallades då för antislaverirörelsen som fick i efter hand många anhängare. Deras sysselsättning och propaganda hade stor betydelse och ledde så småningom till att slaveriet avskaffades helt i USA.

I samma bok förklarar författaren att konflikten angående slavfrågan var en viktig anledning till att amerikanska staterna bröt sig ur unionen. År 1765 började Storbritannien att stifta lagar ... Köp tillgång för att läsa mer

Industrialismen i USA | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.