Industriella revolutionen | Bakgrund | Förlopp | Följder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Historia
  • A
  • 7
  • 2366
  • PDF

Fördjupningsarbete: Industriella revolutionen | Bakgrund | Förlopp | Följder

En uppsats om den industriella revolutionen (från årskurs 8), med fokus på dess bakgrund, orsaker, förlopp och följder. Eleven beskriver bland annat förändringar i samhället och nya uppfinningar (så som ångmaskinen och telefonen).

Lärarens kommentar

Mycket bra uppsats! Du ger bra reflektioner, strukturerar väl och visar mycket goda kunskaper inom detta ämne.

Elevens kommentar

Kanske en lite bättre och länge inledning.

Innehåll

• Inledning
• Bakgrund och orsaker
• Förlopp
• Följder
• Egen Reflektion
• Sammanfattning
• Källförteckning

Utdrag

Industrialiseringen startade i Storbritannien andra hälften av 1700-talet. Innan industrialiseringen startade så använde man framför allt muskelkraft för att producera saker och ting, både muskelkraft från djur och från människor.

Men innan denna förändring skedde så producerade man nästan alla saker i hemmet, till exempel kläder skor och redskap. Den muskelkraft man i bästa fall hade hjälp av var oxen, hästen eller åsnan.

Böndernas barn blev aldrig ”upplysta”. De fick ingen riktig skolutbildning och bara vissa vuxna bönder kunde skriva sitt eget namn. Okunnigheten gjorde att man blev rädd och vidskeplig. Därför hade prästerna och kyrkan fortfarande väldigt stor makt över människorna.

Industrialisering innebar att man gick från att använda muskelkraft till att använda mekanisk kraft och från småjordbruk till storjordbruk för att producera saker och ting. Detta ledde till avel av djuren och då fick man mer mat. Det ledde till en befolkningsexplosion även för att den nya grödan potatisen kom. Den var näringsfull och det var inte lika många som dog av svält. Den kunde även växa om jorden var halvdålig... Köp tillgång för att läsa mer

Industriella revolutionen | Bakgrund | Förlopp | Följder

[0]
Inga användarrecensioner än.