Industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 3
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 2736
 • PDF

Industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om industriella revolutionen. Eleven redogör för vilka händelser och faktorer som ledde fram till den industriella revolutionen, med fokus på utvecklingen i Sverige och Storbritannien. Vidare så diskuterar eleven ingående den industriella revolutionens påverkan på dagens samhälle.

Innehåll

Industriella Revolutionen - En historisk förändringsprocess ur ett allmänt perspektiv

- Inledning
- Avgränsning
- Starten
- Källor
- England
- Källor
- Historiska synsätt
- Idag
- Fakta
- Källor

Utdrag

Idag, under de rådande förhållandena är det svårt att undvika hur absurt vårt samhällssystem är uppbyggt. Både ur ett humant och ur ett ekonomiskt perspektiv. Den industriella revolutionens baksida har satt sina spår, tillsammans med de äldre feodala/imperialistiska samhällsstrukturerna.
Det är dock lätt att glida in på historia och dra ”för många” paralleller till olika förgångna systemskiften, kända ideologier, ”Marxismen” t.ex. eller varför inte... Köp tillgång för att läsa mer

Industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra text som hjälper en att komma igång!!
 • 2016-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra fick a i betyg