Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • MVG
  • 2
  • 844
  • PDF

Fördjupningsarbete: Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsuppgift

En kort fördjupningsuppgift utifrån givna frågor, som bland annat redogör för hur och varför den industriella revolutionen började i Storbritannien. Dessutom diskuteras hur denna revolution tillsammans med den franska revolutionen la grunden för det moderna samhället.

Innehåll

1) Varför startade industriella revolutionen i Storbritannien?
2) Industriella revolutionen och franska revolutionen lade grunden till ett modern samhälle. Förklara hur och varför?

Utdrag

1) Varför startade industriella revolutionen i Storbritannien?

I slutet av 1700-talet startades en av världens viktigaste förändringar. Denna förändring hade sitt ursprung i Storbritannien, och brukar kallas för industriella revolution. Självklart var inte en planerad händelse utan växte fram gradvis. Den betyder att det tog tid tills samhällsekonomin förändrades i grunden, av ett samhällsberoende jordbruksekonomi till en samhällsekonomi baserad på storskalig industriproduktion.

Det var en del omständigheter som krävdes för att omvandlingsystemetet, från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle, skulle kunna...

2) Industriella revolution och franska revolution lade grunden till ett modern samhälle. Förklara hur och varför?

Den franska revolutionen och den industriella revolutionen var två mycket viktiga revolutioner i utvecklingen åt ett modernt samhälle. Det moderna samhället på den tiden var förknippad med den moderna staten och den moderna staten var en regering som inte bygger på medeltida divisioner och var oberoende på lokala furstar som styrde och stiftade regler för sig själv. Men i och med revelationerna skapades... Köp tillgång för att läsa mer

Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.