Inequality on the labour market | Vetenskaplig text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • A
  • 1
  • 1066
  • PDF

Inequality on the labour market | Vetenskaplig text

En vetenskaplig text på engelska där eleven skriver om jämställdhet mellan kvinnor och män, främst på arbetsplatsen men också generellt. Det är en vetenskaplig text som utgår från två olika artiklar som finns källhänvisade i uppsatsen.

Lärarens kommentar

Well done. Good language and formal writing. Grade: A.

Utdrag

One of the major, global problems in the society today is that which gender you are determines what possibilities you will have throughout your life. Half of the world's population is female and still women are facing difficulties already at birth. According to the United Nations girls and women all over the world suffer through injustices such as no education rights, forced marriages, lowersalaries and sexual violence, everyday. The UN have set up a sustainable development plan containing 17 goals to achieve to make the world a better place, amongst these goals there is gender equality, the fifth goal. Gender equality is crucial to make the world fair and sustainable, but is the labourmarket equal for women and... Köp tillgång för att läsa mer

Inequality on the labour market | Vetenskaplig text

[0]
Inga användarrecensioner än.