Inför kinesiska som skolämne | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 701
  • PDF

Inför kinesiska som skolämne | Argumenterande text

En argumenterande text om att kinesiska bör införas som skolämne. I texten förs flera argument fram för att stödja tesen. Framförallt förs Kinas alltmer viktiga roll i världens ekonomi och kultur fram som skäl till kinesiskans införande som skolämne.

Lärarens kommentar

Texten innehåller goda formuleringar, men i vissa fall hade meningarna behövt vara mer tydligt formulerade. Fundera över i vilken ordning i meningen du placerar orden. Det har betydelse för syftningen i meningen.

Utdrag

Somliga skulle ge förslaget att man enkelt kan använda en tolk utifall att någon av kommunikatörerna inte kan engelska. Men via en tolk ligger inte missförstånd långt borta, framför allt om kommunikationen sker via cybervärlden. Att kunna kommunicera på kinesiska ger företag och privatpersoner en annan form av kontakt, en mer verklig kontakt. Att kommunicera med människor i både politik och handel handlar inte om att... Köp tillgång för att läsa mer

Inför kinesiska som skolämne | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.