Inför skoluniform | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Inför skoluniform | Argumenterande tal

En sammanfattning av ett argumenterande tal, vars tes är att "Sverige ska bli det nya landet att införa skoluniform". Eleven presenterar inledning, bakgrund, tes, tre argument för förslaget (etos, patos, logos) och ett motargument (logos). Vidare så presenteras även en avslutning med retoriska stilgrepp (igenkänning, retorisk fråga och stegring).

Bemärk vänligen att källhänvisning saknas.

Elevens kommentar

Utveckla texten.

Innehåll

INFÖR SKOLUNIFORM

- Inledning
- Bakgrund
- Tes
- Argument (för och emot + etos, patos, logos)
- Avslutning (med retoriska stilgrepp)

Utdrag

"Argument
För: Först och främst bidrar införandet av skoluniform till säkerhet och skolidentitet– man ser direkt om någon obehörig person kommit in på skolan. (Logos)
För: För det andra ger skoluniform alla studenter en känsla av ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Inför skoluniform | Argumenterande tal

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inledningen gav bra inspiration. Bör dock utvecklas, känns som att det är ett halvt arbete.
 • 2015-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  man förstod allt tydligt och bra skriven helt enkelt.
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. sista del. källor saknas.
 • 2016-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra men behöver utvecklas lite mer. ge källor