Inför sprutbytesprogram | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 3
  • B
  • 1
  • 459
  • PDF

Inför sprutbytesprogram | Debattartikel

Det här är en välformulerad debattartikel som talar för att man borde införa sprutbytesprogram för att hjälpa injektionsmissbrukare att undvika smitta och dessutom få tillit till samhället och vården. Här finns flera argument för sprutbyte, och ett motargument bemöts också.

Lärarens kommentar

Allt fanns med, t.ex. etos, patos och logos. Inledning, bakgrund, mot- och förargument, avslut.

Elevens kommentar

Indelningen av texten. Stycken, det var lärarens enda negativa kommentar.

Utdrag

Sätt dig in i situationen att någon av dina föräldrar är injektionsmissbrukare.
Den tanken och situationen kan vara svår för många att föreställa sig om man inte har erfarenhet av situationen men försök att sätta dig in i den situationen så gått det går. Tänk sedan att din förälder fick en blodsmitta som exempelvis Hepatit B, kronisk hepatit C eller HIV för att föräldern har lånat nålar och kanyler av andra missbrukare för att hen inte haft råd med nya och rena sprutor, hade du inte velat att samhället skulle ha gjort något för att minimera den risken då?

Hade föräldern möjligheten till att få vara med i sprututbytesprogrammet... Köp tillgång för att läsa mer

Inför sprutbytesprogram | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.