Införande av en litterär kanon | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 952
 • PDF

PM (Promemoria): Införande av en litterär kanon | PM

Ett PM om vad införandet av en obligatorisk litterär kanon i Sverige skulle innebära. Olika argument för och emot ett sådant införande lyfts här fram och konsekvenserna diskuteras.

Utdrag

Under den senaste tiden har debatten om litterär kanon blossat upp. Inför valet 2006 ville Folkpartiet lansera en litterär kanon, alltså en noggrann utvald lista med stora litterära verk som haft stor betydelse för svensk kultur, som svenska skolbarn ska ha tagit del av under sin skolgång. Även inför det senaste valet 2014 kom Kristdemokraterna med ett liknande förslag, men de ville även att kanon skulle inte bara innefatta litterära verk, utan också film, musik och pjäser. Tanken med en litterär kanon har bemötts med både ris och ros. Detta PM kommer presentera de olika argumenten från båda sidor av denna debatt, för att sedan slutligen försöka förklara vilka konsekvenser det skulle innebära för det svenska samhället om man införde en obligatorisk litterär kanon.

De som argumenterar för en litterär kanon, menar på att det kan bli enklare för barn och alla människor, att få insikt om svenska värderingar och svensk kultur, om en sådan kanon skulle existera. I ”Litteraturen har ingen nationalitet”, SvD 6/7 2013 skriver Magnus Persson på frågan om en litterär kanon. ”Man ser helt enkelt litteraturen som ett slags... Köp tillgång för att läsa mer

Införande av en litterär kanon | PM

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-14
  Det är ett bra exempel som tydligt visar hur du på ett starkt sätt redovisar vad som är relevant och viktigt att få med i ett PM. Det hade varit relevant att även få reda på vilken betygsnivå den anses ligga på.
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig väldigt mycket med min egen uppfattning
 • 2016-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra skrivet! Saknar dock en tydlig struktur.
 • 2016-09-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asas as dads ads das dsa das das ads das ads