Infrastrukturen i USA efter valet 2016 | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 6
  • 3560
  • PDF

Infrastrukturen i USA efter valet 2016 | Analys

En analys av hur infrastrukturen kommer att påverkas efter presidentvalet i USA 2016 som Donald Trump vann. Uppsatsen är skriven utifrån en kausalanalys modell.

Innehåll

Situation
Orsaker
Konsekvenser
Åtgärder/hinder
Källkritik och källor

Utdrag

Jag har valt att fokusera mig på infrastrukturen i USA och kommer därmed diskutera dess orsaker till varför den nya presidenten Donald Trump vill satsa på infrastrukturen och vilka följder den får efter presidentvalet samt vilka åtgärder/hinder som kan komma att göras för detta.

SITUATION
Infrastrukturen kommer att påverkas och förhoppningsvis bli bättre efter presidentvalet 2016, vilket var säkert redan innan man visste vem av Trump eller Clinton som skulle bli president då bägge satsade på en förbättring av infrastrukturen under deras valkampanj. Vinnaren av valet 2016 visade sig vara Donald Trump vilket betyder att det är på hans ansvar att uppfylla hans vallöfte om infrastruktur. Trump vill alltså satsa på att modernisera motorvägar, broar, tunnlar osv.


ORSAKER
Investeringen på infrastruktur har aldrig varit så låg som den varit på 50 år vilket drabbat alla invånare i form av gamla och dåliga vägar, broar och skolor. Detta har många invånare tröttnat på och är även någonting som Donald Trump vill förändra. Orsakerna till att Donald Trump satsar så stort på infrastruktur och som har varit en stor prioritering i hans valkampanj är för att locka väljare, och då är det förmodligen de invånare som är riktigt missnöjda med infrastrukturen i samhället och vill ha förändring, som lockas till Trumps politik. Båda kandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton tycker att infrastrukturen behöver byggas ut och förnyas vilket gör att den frågan kanske inte avgör vilka som röstar på vem då kandidaterna är överens när det gäller den frågan, däremot är kandidaterna oense om bland annat skatter och ger därför perspektiv på hur de olika kandidaterna skiljer sig åt. Clinton har varit specifik med ett belopp vilket gör att Trump ändå sticker ut lite då han berättat att satsningen på infrastruktur blir mycket mer än så. (​https://www.efn.se/usa/christofer-halldin-om-usa-valet/​) Trumps vallöften är att skapa 25 miljoner jobbtillfällen genom att bland annat satsa på infrastruktur. Satsning på infrastruktur skapar jobb då människor sätts i arbete vilket ökar efterfrågan på varor och tjänster enligt John Maynard Keynes teori om keynesianismen. Denna ekonomiska teori går ut på att hög arbetslöshet beror på låg efterfrågan. Vid lågkonjunktur skulle staten därför se till att höja efterfrågan på varor och tjänster genom en så kallad multiplikatoreffekt. Multiplikatoreffekten går ut på att det räcker med att anställa hälften av så många arbetslösa människor, dessa arbetare får sedan lön och mer inkomst som bidrar till att efterfrågan på varor och tjänster ökar vilket gör att den samlade efterfrågan ökar ytterligare. Detta i sin tur leder till att fler och fler människor sätts i arbete eftersom att utbudet av varor och tjänster måste hinna ikapp den stora efterfrågan. Vid högkonjunktur ska staten hålla igen och föra en restriktiv finanspolitik, dvs fortsätta dra in skatt och samla in pengar tills det blir lågkonjunktur , då staten ska föra en expansiv finanspolitik. Staten går då in och använder dessa pengar till t.ex vägbyggen och andra satsningar på infrastrukturen för att få ekonomin att komma igång igen. (Boken Reflex 123 (Gleerups), Almgren Hans, Höjelid Stefan, Nilsson Erik) Donald Trump tänker alltså sig att genom att sätta igång projekt inom infrastrukturen kommer fler människor sättas i arbete, när fler får lön kan staten dra in mer skatt och de arbetande får mer pengar att konsumera för vilket leder till ökad efterfrågan på varor och tjänster. Trumps orsak till att satsa på infrastrukturen är därför delvis för att individerna ska få det bättre genom att de kan konsumera mer (hushållen får det bättre ställt) vilket leder till att nya företag kan startas och fler får jobb samtidigt som produktionen ökar och företagen kan expanderas och gå med ännu mer vinst. Staten får på så vis in mer skatt från både hushåll och företag vilket gör att de kan satsa mer pengar på skola, utbildning och sjukvård exempelvis. På sikt kan alltså samhället och landet i stort förbättras och invånarna får det bättre ställt. Vilket folk kan tycka är positivt och på så sätt tillför Trump fler ...... Köp tillgång för att läsa mer

Infrastrukturen i USA efter valet 2016 | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.