Inlärningssätt | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 2
  • 739
  • PDF

Inlärningssätt | Sammanfattning

En sammanfattning av olika inlärningssätt. Eleven lyfter fram det visuella, auditiva och kinestetiska inlärningssättet och redogör för vad som kännetecknar respektive modell.

Innehåll

De visuella inlärarna
De auditiva inlärarna
De kinestetiska inlärarna
För att underlätta undervisningen
Källor

Utdrag

De visuella inlärarna använder sig mest av synen, de är duktigast när de ser bilder och läser texter. De är oftast väldigt observanta, även organiserade, försiktiga och tysta. Är man visuell minns man oftast bilder bättre än andra, och även stavar och talar i allmänhet bättre. Man störs inte heller lika mycket av ljud, har generellt mycket fantasi och lätt för att se möjligheter. Man kommer lätt ihåg ansikten men glömmer ofta namn. Det är ofta inte svårt att gissa när en person har ett visuellt inlärningssätt, det kan ofta hända att de bara ”sitter stilla och stirrar rätt fram”, enligt omgivningen, medan de egentligen lyssnar intensivt. De lär sig bäst genom att läsa olika texter och även skapa sig en bild av det de har läst, också genom att se på bilder eller filmer. Mind-mapping fungerar bra som studieteknik vid inlärningssituationer. När de försöker förstå en annan människa ser de framförallt på den andra människans ansiktsuttryck... Köp tillgång för att läsa mer

Inlärningssätt | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.