Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 11
 • 3437
 • PDF

Rapport: Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete

INLEDNING OCH BAKGRUND: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på inledning och bakgrund som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på inledning och bakgrund för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar en inledning och bakgrund, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING och BAKGRUND - "De okontaktade"

Exempel på inledning och bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inledningen och bakgrunden kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING/BAKGRUND - "Finansiella instrument"

Exempel på en inledning/bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Inledningen/bakgrunden kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING/BAKGRUND - "Svensk språklag"

Exempel på en inledning/bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inledningen/bakgrunden kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING/BAKGRUND - "En hjälpande hand"

Exempel på en inledning/bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inledningen/bakgrunden kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på inledning och bakgrund | Rapport
Inledning
Bakgrund
De okontaktade – vilka är dem?
Vilka hot finns och varför?
Suri-folket
Den lycklige vilden
Finansiella instrument | Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete
Svensk språklag | Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand | Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

De okontaktade:
Inledning och Bakgrund


Inledning
Vi lever i en tid då samhället och tekniken är i ständig utveckling och expanderas allt mer efter att populationsmängden ökar. Vi alla har grannar och vi har i de flesta fall en hum om vilka de är och hur de lever. Men vad händer med dem som ingen har någon kontakt med?

I de täta outforskade regnskogarna, på de oändligt stora slätterna och i avlägsna bergsbyggder runt om i världen lever de olika folkgrupper och folkstammar som inte har någon kontakt med omvärlden.
De okontaktade människorna lever i ett samhälle som står utanför vårt eget och vår påverkan på deras liv berör oss själva mer än vad vi tror. De stammar som lever ute i outforskade delar av djungeln fungerar som väktare för miljön och ekolivet där, d.v.s. så länge vi erkänner deras existens.

Olika stammar och folkgrupper som lever utanför vårt samhälle är hotade av oss, den ”nya världen”. Bosättare och stora företag vill åt den jord som de lever på och det största problemet är att det är så pass lätta byten. Tack vare att man inte har så stor kunskap om hur många byar, hur många folkgrupper och hur många olika stammar det är som faktiskt lever där ute så blir det svårt att se hur många som försvinner. Det är alltså enkelt för de företag som vill åt marken att undanröja människorna som lever där utan att det märks.

Den nya politiken säger att dessa som vill bli lämnade ifred ska bli lämnade ifred. I vissa fall då man har vetat om att en viss grupp har varit i fara så har man ingripit på så sätt att man har gjort ett försök kontakta folkgrupper som har varit i fara och försökt få dem att flytta sig.

För att få en större inblick i livet som stamfolket lever så presenteras allmän fakta i bakgrunden tillsammans med ett exempel på Suri-folkets levnadssätt och kultur samt vilka hot som exsisterar. Denna fakta är betydelsefull för att kunna förstå de följande studierna.

Efter bakgrunden framställs en materialbeskrivning där det står vilken metod som används i studien och hur urvalet av material har sett ut. Här efter återstår resultatet av det jag har funnit kring arbetet och sedan presenteras ett svar på min frågeställning i analysen samt en sammanfattning på arbetet i en avslutning... Köp tillgång för att läsa mer

Inledning och Bakgrund | Exempel | Gymnasiearbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Beskriver bra om hur man ska skriva inledningen och bakrunden. Hjälpte väldigt mycket!
 • 2015-01-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig otroligt mycket. Tack så mycket!
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaqaaaaa