Inlämningsuppgift om Fysisk Aktivitet - Idrott och Hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Idrott och hälsa B
 • C
 • 3
 • 1104
 • PDF

Idrottslektion: Inlämningsuppgift om Fysisk Aktivitet - Idrott och Hälsa

En uppsats i Idrott och Hälsa som redogör för betydelsen av fysisk aktivitet och dess betydelse för vår kroppsliga förmåga och hälsa. Vidare så ger eleven exempel på hur en idrottslektion skulle kunna utformas samt hur man bör motivera elever att delta under idrottslektionerna.

Följande frågor diskuteras:
• Hur viktig är den fysiska aktiviteten och vilken betydelse har vår livsstil för en kroppslig förmåga och hälsa?
• Du får i uppdrag av din idrottslärare att planera och genomföra en idrottslektion för elever i årskurs 7. Redogör för hur denna planering sett ut. Vad är extra viktigt att tänka på? Vilka moment anser du är viktiga att jobba med för att lektionen skall bli väl genomförd? Var hade dina styrkor/svagheter funnits under utförandet?
• Du kommer som idrottslärare till en idrottslektion och får veta att sju elever saknar idrottskläder och kan således inte delta på den aktuella lektionen. En del av dessa har återkommande problem med att komma ihåg att ta med kläderna till idrottslektionerna. På vilket sätt kan du som idrottslärare aktivera dessa individer i lektionen? Finns det andra åtaganden de skulle kunna tänks genomföra under lektionen där fysisk aktivitet är inblandat? Hur skulle du uttrycka dig och förklara för eleverna vikten av att ta med kläderna till lektionen?

Innehåll

Idrott och Hälsa – Inlämningsuppgift

Utdrag

 Hur viktig är den fysiska aktiviteten och vilken betydelse har vår livsstil för en kroppslig förmåga och hälsa? – Fysisk träning/aktivitet är när du rör dig, och det är en självklarhet att man måste röra på sig varje dag för att må bra.
Fysisk aktivitet har en stor betydelse i vårt liv eftersom jag anser att vara vältränad och att ha en bra kondition inte är någon nackdel. Detta är viktigt eftersom dels för att man växer och dels för att underlätta träningen, så kallad livsstilen, längre fram i livet. Fysiskt aktivitet innebär träning vilket menas att ifall man börjar träna i spec. unga år växer t.ex. hjärtmuskeln som drar samman hjärtat. Jag menar, en vältränad person har ett starkt hjärta och får ofta en större motståndskraft vid påfrestningar på kroppen, t.ex. sjukdom.

Fysisk aktivitet innehåller absolut inte bara rörelse, så som att man måste träna för att må bra. Utan dels för att känna välmående samt den sociala hälsan – att helt enkelt ha en bra relation med sina medmänniskor. Fysisk hälsa är självklart det viktigaste för kroppen eftersom den hjälper till att ha en kropp som fungerar.
 Du får i uppdrag av din idrottslärare att planera och genomföra en idrottslektion för elever i årskurs 7. Redogör för hur denna planering sett ut. Vad är extra viktigt att tänka på? Vilka moment anser du är viktiga att jobba med för att lektionen skall bli väl genomförd? Var hade dina styrkor/svagheter funnits under utförandet?– För att få... Köp tillgång för att läsa mer

Inlämningsuppgift om Fysisk Aktivitet - Idrott och Hälsa

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2013-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bajsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 • 2014-05-12
  brraa alltså jätte bra imponerande