Inlämningsuppgift i Biologi: Nervsystemet och Muskler

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi B
  • VG
  • 6
  • 1229
  • PDF

Inlämningsuppgift i Biologi: Nervsystemet och Muskler

En inlämningsuppgift i Biologi som undersöker hur nervsystemet samt muskulatur reagerar under en stressad trafiksituation.

Ger tydliga illustrationer och har en tydlig struktur. Avslutas med en egen laboration om reaktionshastighet.

Lärarens kommentar

Väl Godkänd - "bra överblick över hur nervsystemet och muskulaturen är sammankopplat. För MVG skulle du fördjupat dig ytterligare."

Elevens kommentar

Mer detaljer för ytterligare fördjupning i ämnet.

Innehåll

1a) Hur nervsystemet påverkas av den farliga trafiksituationen.
1b) Hur muskulaturen har arbetat och påverkats under denna händelse.
1c) Hur alkohol påverkar nervsystemet.

2 Experiment – Reaktionstid knutet till syn
Syfte
Hypotes
Uppgift
Material
Utförande
Resultat
Slutsats

Källor

Utdrag

1.a) Hur nervsystemet påverkas av den farliga trafiksituationen.
Nervsystemet är indelat mellan det centrala och det perifera nervsystemet.
Det centrala, som kommer från centrum och betyder mittpunkt, och perifera som kommer från periferi och betyder utkant.
Det Centrala Nervsystemet (CNS) agerar som kroppens kommandocentral och tolkar all sensorisk information, från exempelvis ögonen eller öronen. Därefter styr CNS alla kommandon till musklerna – kroppen reagerar på hjärnans signaler.
Det Centrala Nervsystemet består av ryggmärgen, hjärnstammen, lillhjärnan och storhjärnan. När älgen då dyker upp på vägbanan registreras händelsen av ögonen. Impulser registreras i CNS. Därefter skickas impulserna vidare till musklerna och förhoppningsvis hinner jag, som förare, reagera i tid för att bromsa.
CNS är sammankopplat med det perifera nervsystemet... Köp tillgång för att läsa mer

Inlämningsuppgift i Biologi: Nervsystemet och Muskler

[0]
Inga användarrecensioner än.