Inneord och slangord | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • Godkänt
  • 4
  • 743
  • PDF

Inneord och slangord | Undersökning

En undersökning med fokus på det svenska språkets utveckling. Eleven undersöker utvecklingen och förekomsten av ett inneord respektive ett slangord för att se närmre på hur orden används i samhället och deras betydelse.

Innehåll

Inneord och slangord

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Diskussion

Utdrag

Inledning
På svenskalektionen har vi pratat om slangord och inneord och hur de definieras.

Slangorden används i informella sammanhang och tillhör talspråket. De uppstår bland ungdomar och lågutbildade. Slangorden har lägre status än inneorden. Slangorden är mer eller mindre lokala. De kan vara begränsade t ex till en stadsdel som Skärholmen eller mer eller mindre täcka hela landets yta. Exempel på slangord är ”fett” (bra, cool),”guzz” (snygg tjej) och ”smör” (bra, kanon, nice).

Inneord kommer oftast från de intellektuella. Eftersom inneorden uttrycks i skrift blir de formella och rikstäckande. Användningsområdena är t ex inom journalistiken, juridiken och samhällsforskningen. Exempel på inneord är ”hen”, ”swisha” och ”appar”.


Syfte
Jag vill undersöka om detta stämmer och har valt uttrycket ”fett bra” och ordet ”hen”... Köp tillgång för att läsa mer

Inneord och slangord | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.