Inre resistens och ems | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • C
 • 4
 • 811
 • PDF

Inre resistens och ems | Labbrapport

Labbrapport där laborationen syftar till att undersöka inre resistans och ems (elektromotorisk spänning). För att undersöka detta används bland annat ett batteri och strömbrytare.

Innehåll

Inre resistens och ems

- Sammanfattning
- Bakgrund
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Utförande

Material:
• Batteri
• voltmeter
• amperemeter
• fast resistor (10 Ω)
• skjutresistor
• strömbrytare
• kablar

Seriekoppla ett batteri, strömbrytarte, resistor och amperemeter för att sedan göra en tabell med ett visst antal mätningar (minst 5 st). Mätningarna utförs genom att man varierar resistansen (hur mycket väljer man själv) hos det reglerbara motståndet vilket rekommenderas att göra symmetriskt och avläser värdet på instrumenten. När tabellen är färdig bör man ha minst 5 värdepar som är jämnt fördelade mellan det största och minsta strömvärdet. Med hjälp av resultaten man fått fram ska man sedan dra en slutsats om hur polspänningen varierar med strömmen... Köp tillgång för att läsa mer

Inre resistens och ems | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bättre än den andra!