Antiken | Grekland och Romarrikets uppgång och fall

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • MVG
 • 4
 • 1524
 • PDF

Antiken | Grekland och Romarrikets uppgång och fall

En fördjupningsuppgift som undersöker Grekland (Aten) och Romarrikets uppgång och fall under Antiken. Fokus ligger på faktorer som påverkade utvecklingen i Grekland, levnadsstandard för kvinnor och slavar i Aten och Romarrikets framgång och fall. Vidare så diskuteras Antikens fortsatta betydelse för dagens samhälle. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra. Mycket bra information.

Innehåll

- På vilka sätt påverkade de naturgeografiska förhållandena den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i Grekland?

- Atens utveckling under 400-talet f.kr anses av många som en storhetstid, men var den tiden så bra för alla? Diskutera med exempel!

- Romarriket gick från att vara en liten stad bland många andra till att bli ett imperium som behärskade Medelhavet. Vad hände och varför?

- Romarrikets nedgång och fall har varit ett problem som forskarna försökt förklara under århundradenas lopp. Vilka orsaker har man pekat på och vad säger de om tiden då de uppkom?

- Antikens historia har påverkat vår tid på en mängd olika sätt. På vilket sätt och varför? Diskutera med exempel!

Utdrag

"Eftersom Grekland är ett väldigt bergigt land så är det svårt att odla mat och de kunde därför inte vara ett jordbruksland. Bönderna bosatte sig i dalar där de kunde odla lite grann, men maten räckte inte till alla och de var tidigt mycket strider om åkermark.

Grekland var tvungna att importera en mängd olika råvaror från andra länder för att kunna försörja sin befolkning. För att ha råd att importera var man tvungen att exportera, och grekerna valde att exportera vin och oliver eftersom att de var en efterfrågad vara. Längst kusterna fanns många naturliga hamnar och där bildades stora handelsstäder där människor möttes för att handla med varandra. Tack vare Greklands läge i Medelhavet så var det lätt att få kontakt med andra länder och det var en naturlig plats att mötas på. Havet var någonting som förenade snarare än delade och Grekland blev tidigt ett centrum för handeln."... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken | Grekland och Romarrikets uppgång och fall

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  utvecklade och ingående svar, hjälpte verkligen i mitt arbete
 • 2014-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  A defkjehdfkjhdskfh kdskjfadkljs d
 • 2014-09-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra, utvecklade svar!