Instuderingsfrågor: Ergonomi - Idrott och Hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Elprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Idrott och hälsa
 • MVG
 • 2
 • 730
 • PDF

Frågor och svar: Instuderingsfrågor: Ergonomi - Idrott och Hälsa

Instuderingsfrågor till ämnet "ergonomi", med både korta och utförliga svar.

Lärarens kommentar

Jag fick mvg i slutbetyg

Innehåll

Följande frågor besvaras:

1. Vad betyder Ergonomi?
2. Vad menas med belastningsskador?
3. Beskriv hur dessa faktorer kan påverka oss både negativt och positivt:
4. Hur kan en fysisk skada exempelvis belastningsskador påverka oss psykiskt?
5. Varför är nikotin skadligt för kroppen?
6. Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?

7. Vilka faktorer påverkar vår sociala hälsa i skolan?
8. Redogör för minst 3 regler för vår arbetsmiljö i skolan?
9. Hur skiljer sig reglerna i vårt land med andra länder? Ge exempel och reflektera.
10. Gör en sammanfattning av din en dag i ditt liv och se till att tydligt få med exempel på din fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö.

Utdrag

"1. Vad betyder Ergonomi?
Ergonomi handlar om kroppen och hur vi ska motverka alla skador som kan tillkomma under arbete, fritid m.m.

Vår kropp kan skadas eller få negativa effekter ifall vi t.ex. sitter dåligt, har mycket buller på arbetsplats, lyssnar på för hög musik eller lyfter någonting på ett fel sätt."... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor: Ergonomi - Idrott och Hälsa

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2020-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Svaren är väldigt korta och mindre utvecklade. De är som mest på E nivå!
 • 2016-11-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var väldig bra, med lätt förståelse.
 • 2016-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  boooooooooooobbbbbbbbbbb
 • 2016-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Korta och svar som inte hjälpte