Instuderingsfrågor: Första Världskriget - Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Energiprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia
 • MVG
 • 2
 • 1127
 • PDF

Frågor och svar: Instuderingsfrågor: Första Världskriget - Historia

Instuderingsfrågor med svar till första världskriget - Historia uppsats. Eleven presenterar bland annat orsaker, viktiga händelser, inblandade länder, krigföringen till havs samt Versaillesfreden och andra freder som slöts efter första världskriget.

Följande frågor besvaras:
1. Ange orsakerna till det första världskriget
2. Vad var den svarta veckan?
3. Förklara "De stora allianserna", aktörerna och deras syften?
4. Vad var det inskränkta ubåtskriget?
5. Vad innebar "På västfronten intet nytt" och vem skrev boken med samma namn, Vad vet du om författaren?
6. Vad var Versaillesfreden?
7. Vilka övriga freder slöts efter det första världskriget?

Lärarens kommentar

Älskade den!

Innehåll

Första världskriget Historia vecka 23-24
Källa:

Utdrag

"1. Ange orsakerna till det första världskriget:
1. Att det första världskriget uppkom beror dels på de starka motsättningar som fanns mellan stormakterna, det vill säga Ryssland-Storbritannien-Frankrike (även Italien) och Tyskland-Österrike. Dessa allianssystem kallas för ententen och centralmakterna.

Men krigets uppbrott berodde på utvecklingen på balkanhalvön, det vill säga skotten i Sarajevo där en ung serbisk man sköt den österrikiska kronprinsen Frans Ferdinand och hans hustru. Nyheten spreds sig snabbt över hela Europa det fanns även andra mord som begåtts tidigare men det har var så att säga ”droppen”.

Stormakterna hade som sagt motsättningar till varandra, kände sig hotade av varandra och det var därför som de bildade allianserna runt sekelskiftet 1900. Till exempel Storbritannien kände sig hotade av Tyskland som sjömakt och deras nya intressen för kolonier.

Även runt balkanhalvön var det oroligt och Serbien och andra länder ville slita sig loss från Österrike, detta ledde då till slut till skotten i Sarajevo och då bröt kriget kort därefter ut mellan Serbien och Österrike den 28 juli 1914."... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor: Första Världskriget - Historia

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-07-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  För få orsaker till kriget,hade hoppats på att de skulle stått fler orsaker och förklarat mer detaljerat.orsakerna borde även ha skrivits stegvis t.ex. 1:är följande.... 2: är följande....3: är följande...o.s.v så man ser tydligt hur många orsaker som står.
 • 2014-05-15
  jättebra! Utförligt och grundligt om första världskriget.
 • 2015-04-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra svarat.........
 • 2014-05-08
  källor saknas i texten