Instuderingsfrågor om Genetik och Genteknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • G
 • 4
 • 969
 • PDF

Frågor och svar: Instuderingsfrågor om Genetik och Genteknik

Instuderingsfrågor i Naturkunskap B med svar kring genetik och genteknik. Bland annat så diskuteras DNA, kvävebaser, helix, kromosom, proteinsyntesen, gener, mitos (vanlig celldelning), meios (reduktionsdelning) samt mutation.

Innehåll

Inför Prov Genetik och genteknik 5/4 Ni skall kunna redogöra för DNA-uppbyggnad och funktion (sockergrupp,deoxyribos, fosfatgrupp, kvävebas, adenin, cytosin, guanin, tymin, dubbelhelix, kromosom) sid 145.

Följande frågor besvaras:

* Redogör för DNA-uppbyggnad och funktion (sockergrupp,deoxyribos, fosfatgrupp, kvävebas, adenin, cytosin, guanin, tymin, dubbelhelix, kromosom)

* Redogör för proteinsyntesen(transkription, translation, gen, RNA-polymeras, mRNA, uracil, kodon, ribosom, t-RNA, antikodon,aminosyror, protein)

* Redogör för vanlig celldelning - olika faser och vad som kännetecknar dem (interfas, profas, metafas, anafas, telofas, interfas)

* Redogör för reduktionsdelning - olika faser och vad som kännetecknar dem (interfas, profas, metafas, anafas, telofas, interfas ǀ och ǀǀ)

Allmänt om DNA
Kvävebaser
Helix
Kromosom
Proteinsyntesen
Gen
Mitos – vanlig celldelning
reduktionsdelning
Mutation

Utdrag

"Allmänt om DNA:
DNA är ritningen hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Människan har 23 kromosompar och 46 DNA-strängar, hälften från mamma och hälften från pappa.

Det är på dessa som våra gener sitter. Vid två xx-gener blir bebisen en flicka och vid xy-gen blir det en pojke.

X-kromosom från mamma och y-kromosom från pappa, där i sitter genen för att bilda testosteron (utvecklingen av en pojke). Det finns ungefär 2m ihop packat DNA i varje cell. Vi består av miljarder celler och längden DNA vi har i oss skulle kunna nå mellan jorden och månen 7gånger!"... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor om Genetik och Genteknik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!