Instuderingsfrågor | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 1379
 • PDF

Instuderingsfrågor | Kemi 1

Olika instuderingsfrågor [Se vänligen "Innehåll") som redogör för olika begrepp och frågeställningar inom Kemi 1.

Studienets kommentar

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Instuderingsfrågor Kemi 1

1. En oladdad atom innehåller 35 neutroner och 29 protoner. Ge följande fakta om
grundämnet:
a). namn
b) atomnummer
c) masstal

Kombinera följande begrepp (a–j) med exempel (1 – 10). Motivera dina val
a) Homogen blandning 1) Vatten
b) Jonförening 2) N2
c) Fission 3) Freoner
d) Energienhet 4) Klor, brom, jod
e) Kovalent bindning 5) Växthusgas
f) Halogener 6) Koksalt
g) Ozon 7) Kärnklyvning
h) CFC­gaser 8) Joule
i) Dipol 9) Elektronparbindning
j) Molekyl med trippelbindning 10) Luft

3. Vilken typ av bindning kan man anta bryts när följande ämnen i fast form smälter?
a) Jod (s)
b) Is (s)
c) Väteklorid (s)
d) Natriumklorid (s)

4. Skriv formlerna för de jonföreningar som bildas när följande joner kombineras till salter:
a) Aluminiumjoner och kloridjoner
b) Magnesiumjoner och jodidjoner
c) Kalciumjoner och nitridjoner

Vilka av följande föreningar är dipoler? Motivera dina val med ord och/eller förklarande
figurer!
H2O, HCl, CH3Cl, NaCl, CO2, CO

6. Skriv formel för fullständig förbränning av hexan (C6H14)

Utdrag

Jod finns vanligtvis i en diatomic molekyl och är en av de längsta enkelbindningar känd. De I2 molekylerna är bindande en kovalent bindning. Den I2­ molekylen är opolära men ibland under en kort tid elektroner inte är perfekt spridda runt och en sida kan bli mer negativ än den andra eftersom det finns fler elektroner på ena sidan. Detta händer under en kort tid och molekylen blir tillfälligt... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor | Kemi 1

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-11
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Bra svar, men ofärdiga meningar och lite halvtaskig svenska på sina ställen!
 • 2014-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Fanns allt man behöver för att kunna få hjälp i sin kemi 1. uppgift 1.
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra instuderingsfrågor för första delen i kursen.
 • 2016-11-01
  bra förklarat, mycket användbar