Instuderingsfrågor: Livsstilssjukdomar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • VG
 • 2
 • 647
 • PDF

Instuderingsfrågor: Livsstilssjukdomar

Kortare svar på fem instuderingsfrågor kring livsstilssjukdomar. Följande frågor besvaras:

* Vad menas med livsstilssjukdomar?
* Ge exempel på hur vissa livsstilssjukdomar påverkar vår hälsa.
* Tecken på ohälsa kan visa sig på olika sätt. Redogör för fem olika allmänna symtom som kan vara tyda på ohälsa.
* Berätta vad nedanstående ord innebär
a)auskultation b) perkussion c) palpation d) inspektion
* Vad menas med subjektiva resp. objektiva symtom?

Medisinsk grundkurs vt-12: Studiearbete nr 1.

Lärarens kommentar

Bra

Elevens kommentar

Utveckla och skriv mer detaljerat, förklara för någon som inte kan någonting alls om medicin/hälsa.

Utdrag

"1) Vad menas med livsstilssjukdomar?
Livsstilssjukdomar är sjukdomar som kommit till av vårat val av livsstil. Hur vi äter, hur vi motionerar, vart vi bor, om vi röker och liknande.

Det handlar alltså om hur man själv tar hand om sin kropp men kan också innebära sjukdomar som orsakas av exvis extrem stress, levnadsförhållanden som psykisk ohälsa, misshandel i förhållandet, tillgång till mat, rätt mat, föda, sund mat tex.

Oftast syftar man inte på tillgång till rent vetten utan de sjukdomar vi själv drar på oss genom att leva "fel" som att äta onyttigt till exempel.
Sjukdomar som är förknippade med vår livsstil är tex fetma, hjärt och kärlsjukdomar förknippade till kost, lungsjukdomar som KOL och lungcancer som är förknippade till rökning."... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor: Livsstilssjukdomar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ett mycket bra och inspirerande arbete. gav mig hjälp att komma igång, rekommenderas om du har svårt att komma igång.