Instuderingsfrågor: Privatjuridik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Privatjuridik
  • C
  • 2
  • 625
  • PDF

Instuderingsfrågor: Privatjuridik

Kortare svar på frågor kring privatjuridik.

Innehåll

Följande frågor besvaras:

1. Vad är en rättskälla?
2. Nämn tre olika rättskällor.

3. Förklara följande uttryck:
a) Uppsåt
b) Medhjälp till brott
c) Anstiftan till brott

4.
a) Kan lena bli fälld för stöld?
b) Om det var så att Lena visste att jackan inte tillhörde henne när hon tog den, ändrar det ditt svar?

5. Ange om nedanstående påståenden är rätt eller fel.
a) Dispositiva lagar kan inte avtalas bort
b) En konsument som köper en vara med fel på behöver normalt inte tåla mer än två reparationsförsök
c) Konsumenttjänstlagen gäller inte för förvaring av lösa saker.

7. Vad är skillnaden mellan borgenär och gäldenär?
8. Vad kan hända om inte gäldenären inte betalar en skuld i rätt tid?
9. När gäller konsumentkreditlagen?

Utdrag

"3. Förklara följande uttryck:

a) Uppsåt
Uppsåt menas att man begår handlingen med ”vett och vilja”. För att handlingen ska betraktas som ett brott måste den ha genomförts med uppsåt, alltså avsiktligt.

b) Medhjälp till brott
Om själva gärningsmannen (som utför själva brottet) får hjälp av någon kan den personen bli dömd till medhjälp eller medverkan till brott.
Tex. Peter misshandlar Jens och Cecilia håller fast honom blir hon dömd för medverkan till misshandel. Peter blir dömd för själva misshandeln men Cecilia åker fast för medhjälp.

c) Anstiftan till brott
Om en person begår ett brott som någon annan har bett den att göra, tex genom övertalning eller hot. Han som begår själva brottet åker fast för det, men den som har tvingat personen att göra det åker då fast för anstiftan till brott."... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor: Privatjuridik

[0]
Inga användarrecensioner än.