Instuderingsfrågor | Samhällsekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • D
 • 6
 • 1551
 • PDF

Instuderingsfrågor | Samhällsekonomi

Instuderingsfrågor inom samhällsekonomi med både långa och korta svar. Fokus ligger bland annat på produktionsfaktorer, samhällsekonomins grundläggande tre frågor, marknadsmisslyckanden, blandekonomi, Karl Marx, Adam Smith, marknadsekonomi, planekonomi, prissättning av varor, BNP, HDI, "den stora depressionen", inflation, högkonjunktur och lågkonjunktur. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

A: Kortfrågor
- Vilka är de fyra produktionsfaktorerna?
- Vilka är samhällsekonomins tre grundläggande frågor?
- Vad är ”marknadsmisslyckanden” för någonting?
- Vad är blandekonomi för någonting?
- Vem var Karl Marx och vad är han känd för?
- Vem var Adam Smith och vad är han känd för?

B: Essäfrågor
- Förklara sammanfattningsvis vad en marknadsekonomi är för någonting och ange sedan några fördelar och nackdelar med marknadsekonomin.
- Förklara sammanfattningsvis vad en planekonomi är för någonting och ange sedan några fördelar och nackdelar med planekonomin.
- I en planekonomi bestäms priset på varor och tjänster av staten. Hur bestäms priset i en marknadsekonomi?

C: Kortfrågor
- Vad är BNP och HDI för någonting och vad skiljer dem åt?
- Vad var ”den stora depressionen” för någonting?
- Förklara vad inflation innebär och ge sedan två exempel på vad som kan orsaka inflation i ett samhälle.

D: Essäfrågor
- Förklara först vad högkonjunktur innebär och vad det uppstår för problem i högkonjunktur. Förklara sedan vad lågkonjunktur innebär och vad det uppstår för problem i lågkonjunktur.

Utdrag

"Vad är ”marknadsmisslyckanden” för någonting?
Kan bilda monopol o kartellbildnindar då utbud o efterfrågan inte möts. Kollektiva varor produceras inte efter som att ingen betalar för de, exempelvis gatubelysning. Miljöaspekten kommer inte med. Polisväsen och brandkår och domstolsväsen, de skulle vara konstigt eftersom man kan inte lita på de, de kan ha blivit sponsrade eller att man måste ha en försäkring för att exempelvis få hjälp, osv."... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor | Samhällsekonomi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte. Ra man får mycket hjälp