Växthuseffekten | Fakta

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A, Samhällskunskap A
 • MVG
 • 5
 • 2003
 • PDF

Växthuseffekten | Fakta

Fakta kring växthuseffekten i form av svar på instuderingsfrågor - se frågorna under "Innehåll". Fokus ligger bland annat på växthuseffektens påverkan på miljö och klimat, och diskuteras ur både globalt och individuellt perspektiv. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Fick MVG för välskriven uppsats som uppfyllde alla kriterier.

Elevens kommentar

Kunde använt ett mer korrekt språk samt lagt till en källhänvisning.

Innehåll

- Vilka gaser räknas till växthusgaserna och vilka sätt släpps de ut?
- Vilka bränslen släpper ut mest respektive minst växthusgaser?
- Vad har gjort Sverige gjort för att minska sina utsläpp?
- Skatt på utsläpp
- Bidrag för bra val
- Miljövänliga hus
- Finns det något mer man skulle kunna göra för att minska utsläppen?
- Vad gör de olika organisationerna i världen för att minska utsläppen?
- Hur kan företag, transportsektorn och individer minska sina utsläpp?
- Individ
- Transportsektorn
- Företag

Utdrag

"Vad är växthuseffekten?

Då solen värmer upp jorden låter den sina solstrålar träffa jorden, men runt jorden finns det ett skydd, ozonlagret, som gör det svårare för strålarna att träffa jorden.

Utan ozonlagret hade jorden legat på en betydligt högre medeltemperatur. Solstrålarna strålar ner på jorden och värmer upp den och en del värme strålar ut i rymden igen. Det sker genom den så kallade albedoeffekten som handlar hur ljus reflekteras och i sin tur påverkar klimatet.

Den säger att mörka ytor absorberar ljus medan ljusa ytor reflekterar ljuset. ”Skyddet” som består av gaser i atmosfären som hindrar all värme att ståla ut i rymden igen, utan håller kvar en del. Detta har samma funktion som ett växthus, det finns något som håller kvar värmen inuti det, och därför har detta fenomenet fått namnet växthuseffekten."... Köp tillgång för att läsa mer

Växthuseffekten | Fakta

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-15
  Jättebra.......................................
 • 2016-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa