Insurgent | Bokrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 2
  • C
  • 3
  • 1141
  • PDF

Insurgent | Bokrapport

En bokrapport av Veronica Roths bok "Insurgent". Eleven svarar på ett antal frågor (se samtliga frågor under "Innehåll"), och redogör i svaren bland annat för bokens inledning, huvudpersoner, intryck, konflikter och budskap.

Lärarens kommentar

Bra analysering som även kan läsas av någon som inte har läst boken. Skriven i ett bra tempo, dock inte så ingående.

Elevens kommentar

Jag skulle nog ha försökt gå lite djupare in i boken.

Innehåll

INSURGENT: BOKRAPPORT
- 1. Hur inleds din bok? Är det en bra inledning?
- 2. Hur får man först möta bokens huvudperson/er?
- 3. Vilket är ditt första intryck om huvudpersonerna?
- 4. Dina förväntningar?
- 5. Beskriv någon i boken – ej huvudpersonen – som gör ett intryck på dig. Förklara hur och varför.
- 6. Fundera över vilka konflikter som förekommer i boken eller något som inte går som det ska. Beskriv det du uppfattar som viktigast. Hur tror du konflikten kommer att lösa sig? Tror du den kommer att lösa sig?
- 7. Gå tillbaka till fråga 2. Stämmer din första bild av huvudpersonerna fortfarande?
- 8. Finns det någon peripeti i boken? En plötslig förändring eller avgörande vändpunkt?
- 9. Vad har boken för budskap? Vad vill författaren säga? Kan man koppla det till ditt eller andras liv? Kan man tolka boken på flera sätt? Har du lärt dig något av att läsa boken som du inte visste innan?

Utdrag

Huvudpersonerna Beatrice ”Tris” Prior, 16, och Tobias ”Four” Eaton, 18, kommer ursprungligen från samma falang, De Osjälviska, och har sedan även bytt till samma falang, De Tappre. På grund av bland annat detta och att båda är Divergent, tror jag det är enklare för dem att förstå och relatera till varandra. Four är kall och beräknande inför dem han inte känner eller inte litar på. Han är nästan som född till ledare och välkänt, men även han vet inte... Köp tillgång för att läsa mer

Insurgent | Bokrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.