Integration, segregation, assimilering, pluralism | Sociologiska begrepp | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Sociologi
 • A
 • 4
 • 1595
 • PDF

Integration, segregation, assimilering, pluralism | Sociologiska begrepp | Sammanfattning

En sammanfattning av olika sociologiska begrepp inom kulturell och social integration. Begrepp som förklaras här är bland annat integration, segregation, assimilering, kulturell pluralism och kulturell smältdegel. Vidare förs olika personliga resonemang kring några av begreppen.

Innehåll

Sociologiska begrepp: Kultur

- Etnisk integration
- Segregation
- Integration
- Assimilering
- Kulturell smältdegel
- Kulturell pluralism
- Essententialistiska perspektivet
- Konstruktivistiska perspektivet
- Fördjupning
- Assimilering
- Kulturell smältdegel
- Källförtecking

Utdrag

Många människor känner till den socioekonomiska boendesegregationen eller etnisk boende segregationen när man talar om segregation. Skillnaden mellan dessa 2 begreppen är att etnisk boende segregation sker när etniska grupper som är lika lever i samma bostadsområden. Ett exempel är Koppargården i stan där många människor som kommer från Kosovo lever på samma plats eftersom de har... Köp tillgång för att läsa mer

Integration, segregation, assimilering, pluralism | Sociologiska begrepp | Sammanfattning

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Extremt grundläggande förklaringar till vissa samhällsvetenskapliga samt sociologiska begrepp. Saknas källförteckning och informationen är inte tillförlitlig.
 • 2016-01-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Innehöll bra förklaringar av de olika sociologiska begreppen.
 • 2017-02-08
  bra skrivit och intressant.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket Bra o intressant