Integrationen i Stockholm | Inlämningsuppgift.

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1212
  • PDF

Integrationen i Stockholm | Inlämningsuppgift.

En inlämningsuppgift med fokus på integration, där eleven i form av en fiktiv motion redogör för vad Stockholms stad kan göra för att integrera invandrare i Stockholm.

Innehåll

Motion om Stockholms integration

- Problemformulering
- Språk
- Utbildning
- Åtgärdsförslag
- Källor

Utdrag

Problemformulering/orsaker:

Denna motion fokuserar främst på integrationen av flyktingar och vad vi kan göra för att effektivisera den. En PM från KSL (Kommunförbundet Stockholms län)visar att Stockholms kommun tog år 2010 emot 953 flyktingar, ett större antal än de övriga kommunerna i Stockholms län. 1] Stockholm har ett stort problem med ensamkommande flyktingar överlag och deras integration vilket leder till segregation. Segregationen idag beror främst på språket och utbildningen. De knyter an till varandra.


Språk

Nyckeln till att komma in i det svenska samhället är att kunna språket. Språket är en förutsättning för att klara sig både socialt och på arbetsmarknaden.
Invandrare över 16 år i Sverige har rätt till Svenska för invandrare (SFI). Kommunerna är skyldiga att och ansvarar för att erbjuda SFI till dem som har behov av det, detta kan dem göra genom kommunen men även genom andra företag. Studierna skall kunna anpassas efter elevens förutsättningar och behov; detta inkluderar men är inte begränsat till elevens studiebakgrund och deras eventuella PRAO, praktik, och annan utbildning.[2] Utbildningen utgörs av tre olika studievägar. 1,2 och 3. Dessa studievägar riktar sig till personer med olika studiebakgrund, där studieväg 1 består av kurserna A och B, och vänder sig i första hand till personer med mycket kort/näst intill ingen studiebakgrund. Studieväg 2 av kurserna B och C, och Studieväg 3 som utgörs av kurserna C och D, för dem som är mer vana att studera och haft en längre studiebakgrund. Alla elever får möjlighet att studera upp till kurs D, men det är upp till eleven själv att bestämma hur mycket de vill... Köp tillgång för att läsa mer

Integrationen i Stockholm | Inlämningsuppgift.

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-03-21
    bra struktur, bra förklarat, mycket information