Integrationsprocessen i Sverige | Rapport och undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Svenska 2
  • C
  • 3
  • 1093
  • PDF

Integrationsprocessen i Sverige | Rapport och undersökning

Rapport i Svenska 2 om integrationen och Integrationsprocessen i Sverige.

Syftet med undersökningen är att illustrera hur integrationsprocessen sker, de olika faser som en invandrare går genom under integrationsprocessen och vilka svårigheter och hinder som kan uppstå när de ska integreras i det svenska samhället.

Lärarens kommentar

Hej ,
Du får till en fungerande rapport.
Du har väldigt många frågor som du vill besvara. Jag tycker att du svarar på dina frågeställningar.
Språket är på en bra nivå.
Uppgiften är godkänd. Bra jobbat med det.

Innehåll

Inledning
Syfte
Avhandling
Integrationsprocess
Integrationsfaserna
Förslag för att lättare integreras
Avslutning

Utdrag

Inledning:
Många av de nya invandrarna i Sverige lever mellan sitt nya och gamla hem. Allt de försöker göra under den första perioden är att försöka bygga upp nya broar för att skapa en länk mellan det gamla och det nya, att skapa en balans. Det nya livet som är helt annorlunda på alla sätt från livet som de var vana vid i sina hemländer, och denna period är en av de svåraste utmaningar som man någonsin kan möta när man lämnar sitt land och flyttar till ett helt nytt land. Därför är integration ett ämne som bör belysas ur flera aspekter.

Hur sker integrationsprocess? Vilka svårigheter och hinder kan invandrare möta under integrationsförsök? Vems ansvar vilar denna integrationsprocess på? Hur kan integration förbättras för de personer som ska bli en del av det nya landet?

Avhandling
Integrationsprocess
Rinus Pennix skriver på migrationpolicy.org den 1:a oktober om att integration är den process genom vilken en invandrare blir accepterat in i samhället, både som individer och som grupp och de finns två parter som är engagerad i integrationsprocess: invandrarna, med sina egenskaper, insatser och anpassning, och det mottagande samhället, med dess interaktioner med de nykomna och deras nya kultur. Det är interaktionen mellan ... Köp tillgång för att läsa mer

Integrationsprocessen i Sverige | Rapport och undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.