Intelligens och personlighet | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2a
 • G
 • 6
 • 2042
 • PDF

Intelligens och personlighet | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor i psykologi, med fokus på bland annat intelligens och personlighet. Eleven redogör bland annat för Gardners teori om intelligens, "The Big Five", påverkan av familj på personlighet, Harlows experiment med fysisk kontakt, hämmade känslor och schizofreni. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att specifika källor saknas.

Innehåll

- Vilken teori har Gardner om intelligens?
- Vilka är ”The Big Five”?
- Anser du att din personlighet har påverkats av den familj du växt upp i? Hur i så fall?
- Vad ville Harlow visa med sina experiment? Ta med begreppet 'kritiska perioder' i ditt svar.
- Vad kännetecknar hämmade känslor? Hur uppstår de? Vad kan de få för
konsekvenser?
- Vad innebär: Emotionell intelligens, Flow, Basaffekter?
- Fördjupning: Schizofreni

Utdrag

"Vilken teori har Gardner om intelligens?
Svar: Gardner hade en teori om att man föds med intelligens, antingen är man smart eller så är man inte smart det finns inget mellanting och att den är opåverkbar. Han delade in intelligensen i 7 olika delar: Språklig, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk och personlig.

*Kroppsligt-kinestetiskt: Den som är kroppsligt kinestetisk har en fantastisk kontroll över sin kropp. Sådana människor blir ofta ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Intelligens och personlighet | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  vVäldigt bra skrivet och välformulerat! ;)
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa