Interaktion i en dansgrupp | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • B
  • 2
  • 1183
  • PDF

Interaktion i en dansgrupp | Undersökning

En undersökning inom sociologi som tittar på interaktionen i en dansgrupp. Undersökningen är en observation och här tittar eleven på både hur individerna i gruppen kommunicerar och hur gruppen är indelad i mindre grupper. En diskussion om resultaten följer efter att själva observationerna redogjorts för.

Innehåll

Socialpsykologi

- Fenomen
- Teoretisk bakgrund
- Observation
- Resultat
- Kritik

Utdrag

Det intressanta med att utföra den här observationen var att se hur de olika mindre grupperna kunde samordna sina rörelser för att skapa ett till synes enhetlig dansuppträdande. Detta är till stor del danslärarens förtjänst då dansarna mimikerar lärarinnans rörelser. Eftersom dansarna till viss del kan rörelserna vid detta laget behövs det bara en svag rörelse från dansläraren för att de ska uppfatta vilken rörelse som är... Köp tillgång för att läsa mer

Interaktion i en dansgrupp | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.