Interferens med gitter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 5
 • 1174
 • PDF

Interferens med gitter | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att ta reda på avståndet mellan spåren på en cd-skiva med hjälp av interferens, genom att först bestämma våglängden för en laserpenna med hjälp av ett gitter.

Lärarens kommentar

För högre betyg vore det bra om du hittade teoretiska värden att jämföra med så att du kan göra en nyanserad analys av ditt resultat.

Elevens kommentar

Hitta teoretiska värden för att jämföra med, samt skrivit en mer utvecklad analys.

Innehåll

Laboration - Bestämning av avståndet mellan spåren i en CD-skiva

- Inledning
- Teori
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Material:

CD-skiva, röd laserpenna, gitter med känd gitterkonstant (300 linjer per mm), måttband och stativ.

Utförande:

Först satte man upp ett gitter optik på en ställning och gjorde densamma för laserpekaren. Sedan lös laserpelaren genom gittret och laserpunkter dök upp på väggen bakom. Man markerade sedan punkterna och mätte avståndet samt ta det dividerat med linjerna på gittret som var känt sedan innan. För att få ut vinkeln mäter man och beräknar avståndet mellan motstående- och närliggande katet, för att sedan ta tan-1 för vinkeln. När man fått ut vinkeln, gitterkontanten samt ordningstalet kan man beräkna våglängden.
Denna våglängd används sedan i nästa försök. Där satte man upp lasern men även CD-skivan på varsitt stativ och sedan lös man med lasern och fick punkter på väggen bakom. Sedan gjorde man som i försöket innan, genom att mäta avståndet mellan punkterna på väggen. Räknar ut vinkeln, samt räknar ut d, vilket är avståndet mellan spåren på skivan, med hjälp av laserns våglängd som man i tidigare försök räknade ut... Köp tillgång för att läsa mer

Interferens med gitter | Labbrapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-16
  Teorin är väldigt bra, men analys och diskussion skulle kunna göras mycket bättre, är i stort sett bara en sammanfattning av rapporten, inte någon riktig analys eller diskussion. Skulle behöva korrekturläsas för stavfel och särskrivning, men oväsentligt för rapportens syfte! Teorin som sagt hjälpte mig mycket.
 • 2016-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Labbrapporten var väldigt utförlig samt hade en bra källhänvisning, kunde vart mer källkritisk men annars superbra!
 • 2017-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tycker arbetet i helhet är bra. men en lite utförligare diskussion skulle vara bra!