Interferens | Laser och gitter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Fysik 2
  • C
  • 4
  • 578
  • PDF

Interferens | Laser och gitter | Labbrapport

En labbrapport som handlar om ljusets interferens. Detta undersöks med hjälp av en test med laser genom en dubbelspalt och en annan test med laser genom gitter.

Innehåll

1. Ljusets interferens
2. Syfte
3. Hypotes
4. Materiel
5. Utförande
6. Resultat, dubbelspalt
7. Resultat, Gitter
8. Felkällor
9. Slutsats och diskussion

Utdrag

4. Materiel,
Laser, gitter, dubbelspalt, måttband, anteckningspapper och penna

5. Utförande,
Tillsammans med läraren i webblabben ska interferensens på ljuset i en laser undersökas. Svara på frågorna som läraren i webblabben ställer och observera vad läraren gör.

1. Dubbelspalten, mät upp avståndet mellan ljuskällan och mellan ljuspunkterna.

Avstånd mellan dubbelspalten och där ljuset träffar är: 7,57m
Avståndet mellan n1 och n0 = 6,00cm
avståndet mellan n2 och n0 = 9,75cm
Λ(lamda) = 633nm = 6,33*10-7

Formler som används:

arctan(n/L) = Θ(täta) [arctan(avståndet mellan n=0 och n=2 / avståndet mellan dubbelspalt och väggen)

Λ(lamda) = d*sin Θ

2. Gitter, beräkna ljusets våglängd medhjälp av värden och mätetal från weblabben.

Gitter = 605nm = 1,65*10-6
n=0 till n=2 = 33,5cm
Längd på L = 77cm

Formler som används:

arctan(n/L) = Θ(täta)

Λ(lamda) = d*sin Θ... Köp tillgång för att läsa mer

Interferens | Laser och gitter | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-06-18
    helt okej labbrapport. uträkningen är inte väl motiverad