Intermolekylära bindningar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • C
  • 4
  • 255
  • PDF

Intermolekylära bindningar | Sammanfattning

En sammanfattning med illustrationer över olika kemiska intermolekylära bindningar. Här förklaras olika typer av bindningar, och bindningarnas påverkan på ämnets löslighet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Intermolekylära bindningar

- Vätebindning
- Van der Waals bindning
- Bindningars styrka
- Löslighet

Utdrag

Vätebindning ( extra stark dipol-dipol bindning ):
Uppstår mellan dipoler vars positiva ände utgörs av väteatom och negativa ände av O (syre); N (väte) och F (fluor).
EX)
H2O; NH3 (ammoniak); HF (väteflourid)
Bildas också mellan molekyler som innehåller -OH...

---

Ett ämne smält och kokpunkt bestäms av vilken bindning som byts vid övergången mellan aggregationstillstånd . De intermolekylära (mellan molekyler) bindningar bryts vid kok och smältpunkt men de intramolekylära (kovalenta, inom molekyler) bevaras.

---

Löslighet beror på attraktionen mellan partiklarna. Om partiklarna i det ämnet binder starkare till varandra än till partiklarna i det andra ämne kommer ämnena inte lösa sig i varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Intermolekylära bindningar | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.