Kashmirkonflikten | Bakgrund och Situationen Idag

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap A
  • MVG
  • 2
  • 947
  • PDF

Introduktion: Kashmirkonflikten | Bakgrund och Situationen Idag

En introduktion till konflikten i Kashmir (mellan Pakistan och Indien). Eleven presenterar bakgrunden till konflikten, situationen idag samt åtgärder som vidtagits i försök att få slut på stridigheterna.

Utdrag

"I mer än 60år har de båda parterna Pakistan och Indien tvist om området Kashmir. Det började år 1947 då det brittiska Indien delades på två. Det delades då upp i Indien och Pakistan.

I Indien var majoriteten av befolkningen hinduer medan de i Pakistan var muslimer. I Kashmir som ligger i bergen uppe i norr, var det meningen att folket skulle få göra en omröstning och själva bestämma. Men så långt kom de aldrig, istället utbröt det krig mellan Indien och Pakistan om vem som skulle få Kashmir.

Området delades upp mellan Pakistan och Indien och även Kina kom att få en liten del i norra Kashmir lite senare, Kinas del är mestadels glaciär men ändå viktig för Kina då de har byggt en väg som förbinder Kina och Tibet."... Köp tillgång för att läsa mer

Kashmirkonflikten | Bakgrund och Situationen Idag

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-14
    Bra innehåll. Skulle kunna ta upp mer.