USA och Irak-konflikten - Orsaker och Konsekvenser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Samhällskunskap
 • MVG
 • 8
 • 2501
 • PDF

USA och Irak-konflikten - Orsaker och Konsekvenser

En utförlig uppsats kring den internationella konflikten mellan USA och Irak. Eleven presenterar bakomliggande orsaker, situationen idag och konsekvenser av konflikten. Vidare så diskuteras fredsåtgärder och lösningar på konflikten.

Följande frågor besvaras:
1. Hur ser konflikten ut?
2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till konflikten?
3. Vilka konsekvenser har konflikten fått?
4. Hur ser fredsåtgärderna ut?
5. Har konflikten nått sin slutliga lösning?

Elevens kommentar

Strukturfel, vissa delar inaktuella.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Avhandling
- Referens- och citatlista

Utdrag

Inledning
Internationell politik blir ofta en kamp om hur olika resurser ska delas upp. Till stöd för detta finns mängder av lagar och regler att följa. I det internationella systemet finns sedan olika aktörer vilka utövar inflytande på vad som händer. Internationell politik är aktörernas samspel. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan dessa olika aktörer.

Kampen om resursfördelning kan dock leda till konflikter. Sedan finns det nästan lika många orsaker till världens olika konflikter som det finns konflikter. Det absolut bästa resultatet av en konflikt är givetvis när man finner lösningar som alla är nöjda med. Det är dock inte så vanligt då det gäller internationell politik med alla dess olika aktörer. Brist på kunskap, besvikelser och hat kan emellanåt leda till våldsamheter och krig.

Organiserat våld kan delas in i tre olika typer: konflikter där staten är inblandad, konflikter mellan icke-statliga aktörer, samt ensidigt våld mot civila. Dessa tre kategorier fångar in merparten av det organiserade våldet i dagens värld. Den väpnade konflikt som startade 2003 mellan USA, med allierade, å ena sidan och Saddam Hussein och hans styre i Irak å andra sidan är ett exempel på en konflikt mellan stater.

---

Syfte
Syftet med detta arbete är att analysera och granska USA-Irakkonflikten kritiskt, och därigenom nå en ökad kunskap om de bakomliggande faktorerna till hur stater kan agera i internationell politik... Köp tillgång för att läsa mer

USA och Irak-konflikten - Orsaker och Konsekvenser

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-28
  Mkt bra och tydlig! Du förklarar på det tydligt sätt som gör det lättare vid läsning av uppsatsen.
 • 2016-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  som förväntad så väldigt bra skulle jag säga!
 • 2017-04-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra text men den kan ha utvecklats!
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är mycket bra uppsats. Mycket bra skriven.