Internationella relationer & ekonomiska teorier | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 2450
 • PDF

Internationella relationer & ekonomiska teorier | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven med utgångspunkt i internationella relationer, redogör för olika ekonomiska teorier och handelsrelationer samt maktaspekter. Eleven berättar även om internationella relationers historia och utveckling, och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur har den internationella ekonomin förändrats och varför?
- Hur påverkas länderna och ekonomiska relationer mellan länder?
- Obalans råder mellan väldens alla länder, varför, hur blev det så och vad kan man göra?

Innehåll

- Internationella relationer och teorier
- Obalansen mellan världens länder
- Diskussion
- Källförteckning och Källkritik

Utdrag

"Människan har länge använt sig av byteshandel. Redan innan pengar existerade bytte man varor med varandra. Man specialiserade sig tidigt och förstod att komparativa fördelar var en bra sak, det man kunde, blev bättre när man kunde ägna sig mer åt det och byta med andra sen. Den egentliga världshandeln startade på 1500-talet genom kolonialismen, man etablerade kolonier i andra länder för att få tillgång till råvaror och billig arbetskraft. Dessa kolonier var främst i Afrika, Asien och Amerika. Detta var början till den handel vi har idag."... Köp tillgång för att läsa mer

Internationella relationer & ekonomiska teorier | Fördjupningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-30
  Bra information och åsikter och bra för att få en bild av hur en fördjupningsuppgift bör se ut.
 • 2015-01-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den tog upp bra åsikter kring den internationella ekonomin.
 • 2016-11-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Informativ som gav inspiration till fortsatt läsning
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra text oerhört lärorikt