Internationella relationer och organisationer | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • A
  • 8
  • 2318
  • PDF

Internationella relationer och organisationer | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för tre teorier inom internationell politik, den liberalistiska teorin, realismen och det konstruktivistiska synsättet.
Eleven skriver också om vilken roll som NGO och IGO har.

Lärarens kommentar

Källkritiken var konstigt formulerad men inget som påverkade betyget.

Utdrag

1900-talets historia har präglats av två världskrig, och resultatet och följder av dessa två krig har blivit uppkomsten av internationella organisationer, såväl icke statlig och mellanstatliga organisationer (NGO & IGO). Två stycken internationella organisationer som har bildats pågrund utav världskrigen är Förenta Nationerna (FN) och North Atlantic Treaty Organization (NATO).

FN bildades den 24 oktober 1945 i syfte att upprätthålla fred och att lösa konflikter som kunde tänka sig komma efter andra världskriget. Organisationen har sina rötter i en tidigare organisation, Nationernas förbund (NF). NF bildades 1920 efter första världskriget med idé om att genom samarbeta länder emellan kunna förebygga konflikter, främst genom handel.
Det här synsättet ligger till grunden för det liberalistiskateorin inom internationell politik, teorin utvecklades i samtidigt som NF bildades och idén om att alla aktörer, såväl stater och internationella företag har en slags intresseharmoni om att det inte lönar sig att kriga och starta konflikter sinsemellan. Idén om att handel mellan länderna bygger på att alla tjänar på handel, genom att ett land exporterar varor så importerar man in andra varor man själv inte kan producera från ett annat land. Intresset ligger således i att bedriva en frihandel och genom det få ett samarbete med länder istället för i att lösa konflikter med våld. Om länder har samma intresseharmoni så ökar samarbetsförmågan, det förklarar man exempelvis genom att demokratier sällan krigar med varandra utan det är endast diktaturer som startar konflikter.
På det här sättet kan man därför förklara varför NF bildades, genom att knyta samman länder efter första världskriget genom handel kunde man undvika att ett liknande krig kan bryta ut igen.

Men som bekant dröjde det inte länge innan andra världskriget bröt ut och NF hade då misslyckats med sin idé om att man genom ett förbund kunna undvika krig.
Det här styrker då en annan teori inom internationell politik, realismen.
Inom realismen menar man tvärtom mot den liberalistiska, man menar att det råder en slags anarki i världen, det finns inte någon global polis, rättsväsende eller dylikt utan att det enbart är staterna som är aktörer, NF har bara varit en biroll bland de riktiga aktörerna ..... Köp tillgång för att läsa mer

Internationella relationer och organisationer | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.