Internationella tvistemål | Affärsjuridik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Affärsjuridik
  • A
  • 4
  • 2262
  • PDF

Internationella tvistemål | Affärsjuridik

En uppgift i affärsjuridik som berör internationella tvistemål och lagstiftning därom. Eleven reder ut processen och förklarar relevanta begrepp för att därefter analysera tvistemålet enligt alla regler. Olika möjliga resultat av scenariot nedan beskrivs också.

Syfte
Nilssons Verkstads AB har sålt rör till ett företag, Schlyter, i Österrike. De har tillverkat rören helt enligt den ritning och de kvalitetskrav som de erhållit av Schlyter. När nu rören är levererade till Schlyter klagar de på rören och säger att kvaliteten inte är den de tänkt sig och vill inte betala för dem. Eftersom det finns en specifikation i beställningen så anser Nilssons Verkstads AB att de har rätt att få betalt. Vad kan de göra? Redogör så utförligt som möjligt.

Lärarens kommentar

En mycket ingående lösning där slutsatsen bör vara att det är mycket viktigt att man skriver in i kontraktet hur man ska lösa eventuella tvister redan från början.

Utdrag

Det finns ett antal problemsorienterade områden vi måste besvara eller förutsätta innan vi kan komma fram till en möjlig lösning i det internationella tvistemålet i frågan.

Saker som är relavanta för beslutsfattandet är;

• Domsrätt, i vilket land skall tvisten slitas
• Lagval, handlar om vilket lands lag eller handelsbruk som skall tilllämpas på tvisten
• Erkännande och verkställighet, kommer länderna erkänna och verkställa domslutet?
• Avtalstolkning, Hur är det skrivna avtalet gjort? Finns det lagval och domsrätt i styrmedlet?sådant kan ju påverka utgången i tvistenämnd eller domstol

När ett tvistemål uppkommit är det i internationellt avtalrättsliga fall mycket viktigt att först och främst bestämma vart tvisten skall prövas, och vilket lagval som ska tillämpas, då detta är förutsättningarna för att sedan tolka avtalet och dess innehåll. Även erkännande och verkställighet är adekvata frågaställningar, då bara för att en utländsk rätt eller tvistenämnd dömt i ett fall, så betyder det inte alltid att ett annat land erkänner detta och verkställer domen. En huvudregel i ... Köp tillgång för att läsa mer

Internationella tvistemål | Affärsjuridik

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-10-18
    Stavfel och svårt att läsa.