Internetbedrägerier | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1244
  • PDF

Internetbedrägerier | Rapport

En enklare rapport vars syfte är att undersöka internetbedrägerier (även känt som nätbedrägerier). Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Vad är internetbedrägerier?
2. Vad är bakomliggande orsaken till Internetbedrägeri?
3. Varför uppstår bedrägerier?
4. Vad kan polisen göra åt det?
5. Vad för skadersättning får personen som har blivit bedragen?
6. Varför är internetbrottligheten svår att få tag i?
7. Kan man urskilja en särskild grupp människor som begår bedrägerier (ungdomar, män etc)
8. Hur har internet bedrägeriet utvecklat de senaste åren?
9. Vilka återgärder kan genomförs för att försvåra internetbedrägerier?
10. Hur lågt ligger Sverige när det kommer internetbedrägerier i internationellt perspektiv?

Elevens kommentar

Man skulle kunna använda bilder för att illustrera statistiken i texten.

Innehåll

KORT- & INTERNETBEDRÄGERIER
- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Intervjuer
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Inledning
Kort och internetbedrägeri medför att du som person blir bedragen av en gärningsman som leder en ekonomisk skada hos dig, samtidigt som hen tjänar på det. 3Internetbedrägerier innebär att någon skicka till dig bluffaktura, shoppar online med ditt bankort eller helt enkelt använder dina pengar för hens behov. Kort och internetbedrägeri har funnits ganska länge i Sverige och svenska polisen har äntligen börjad med att samverkar med andra myndigheter och företagsamheten för att minska antalet bedrägeribrottet i Sverige.

Syfte
Syftet med denna rapport är att ge en enkel förståelse av internetbedrägerier samt ge en bild till dem orsaken till utvecklingen av bedrägeri och dem konsekvenser det kan uppstå när en person begår ett brott.

Metod
Efter att har läst olika artiklar om kor- internetbedrägeri blev det enklare att komma fram till ett syfte. Artiklarna valdes utifrån deras titlar. Förutom artiklarna ska även polisen och andra tjänstmän bli intervjuat och detta ska ingå i rapporten... Köp tillgång för att läsa mer

Internetbedrägerier | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.