Intervju: Kognitiv utveckling utifrån Piaget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • C
  • 3
  • 1044
  • PDF

Analys, Undersökning: Intervju: Kognitiv utveckling utifrån Piaget

En undersökning utifrån en intervju, där eleven diskuterar vad man kan utläsa om den intervjuade personens kognitiva utveckling och funktioner utifrån dennes svar på ett antal påståenden. Bland annat används Piagets teori om kognitiv utveckling, samt begrepp som grundantaganden och kognitiva scheman.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket ambitiöst och noggrant genomförd analys.

Studienets kommentar

LIL: Begreppen används inte helt korrekt alla gånger, men överlag är det intressanta slutsatser. Sänkt betyget från A till C pga inte klockren analys, men den kan nog inspirera andra.

Utdrag

Om man först och främst utgår ifrån personens grundtaganden har följande frågor ställts:

Tycker du att världen är rättvis? och Tycker du att hundar är farliga?

På den första frågan svarar personen att världen inte alls är rättvis och motiverar sitt svar med att jämföra två olika länder. Som exempel tar personen Sverige och Bangladesh som jämförelse och berättar om de orättvisa levnadsförhållandena i Bangladesh, samt de rättvisa levnadsförhållandena i Sverige. I det här sammanhanget kan man klart och tydligt se att personen har en tankeprocess i form av assimilation, dvs. personen använder sig av tidigare kunskaper eller erfarenheter för att möta nya.

Tankeprocessernas teorier och utveckling skapades av den schweiziske pedagogen och utvecklings-psykologen Jean Piaget (1896-1980). I Piagets teorier om tänkande finns bland annat assimilation och motsatsen ackommodation, som innebär att man... Köp tillgång för att läsa mer

Intervju: Kognitiv utveckling utifrån Piaget

[0]
Inga användarrecensioner än.