Intrahandel och Adam Smith | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Intrahandel och Adam Smith | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om dels intrahandel och dels Adam Smiths teorier. Här förklaras varför länder handlar med varandra och hur det kommer sig att vi importerar sådant som vi själva producerar.

Notera att källor delvis saknas.

Innehåll

1) David Riccardo menade att det var fördelaktigt för länder att handla med varandra även om det ena landet hade absoluta fördelar vid produktionen av alla produkter. Varför? Förklara gärna med sifferexempel.
2) Förklara varför vi importerar t.ex. jeans när vi tillverkar det själva i Sverige?
3) Redogör för Adam Smiths viktigaste tankar och teorier. Hur har dessa använts? Använd gärna andra källor t.ex. www.ne.se eller en Sh-bok.

Utdrag

Enligt teorin om absoluta fördelar så ska ett land specialisera sig på de varor som landet kan producera till lägre kostnader än andra länder kan. Det är under förutsättning att länder är bra på att producera olika saker.
Exempelvis så kanske det krävs 80 arbetstimmar i England att producera ett fat vin samtidigt som det endast krävs 40 arbetstimmar för att producera ett fat vin i Portugal. I det fallet så har Portugal en absolut fördel, om då England har en absolut fördel när det gäller... Köp tillgång för att läsa mer

Intrahandel och Adam Smith | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-03-15
    Skriven av Studerande på Termin 7
    Iniknminikikkkkikikikiikikkiikkikikkiikikiki