Intressentmodellen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Företagsekonomi 1
 • B
 • 1
 • 305
 • PDF

Intressentmodellen | Sammanfattning

En kortare sammanfattning av intressentmodellen. Här beskrivs i korthet vad ägare, långivare, leverantörer, konkurrenter, anställda och kunder både förser ett företag med, samt kräver i retur.

Eleven uppger att läroboken "E 2000 Företagsekonomi 1 Basbok" (skriven av Andersson m.fl.) använts som källa.

Lärarens kommentar

Bra sammanfattning, men kunde nyanserat det ytterligare (därav B istället för A).

Elevens kommentar

Nyansera mer, och var tydligare med att beskriva vilka fördelar och nackdelar som följer med varje intressent.

Utdrag

Ägaren/ägarna är de som tillfört ett startkapital och är grunden för att företaget startades (om de inte bytts inom aktiebolagen) lik väl har alla tillfört en investering i företaget. För denna summa förväntas företaget ge bra avkastning, att dem får tillbaka insatsen och att dem kan ta ut vinst eller investera vidare tillbaka till företaget.

För att ha kunnat starta är många beroende av... Köp tillgång för att läsa mer

Intressentmodellen | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra, tack för infon
 • 2016-02-18
  jätte bra uppsats xxxx