Från invandrarspråk till minoritetsspråk | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • A
 • 33
 • 6840
 • PDF

Från invandrarspråk till minoritetsspråk | Rapport

En längre rapport där eleven undersöker möjligheterna för invandrarspråk att officiellt bli klassade som minoritetsspråk i Sverige. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är ett minoritetsspråk?
- Vad är ett invandrarspråk?
- Vilka villkor måste ett invandrarspråk uppfylla för att bli ett minoritetsspråk?
- Vill invandrare själva att deras språk en dag ska bli minoritetsspråk?
- Hur använder SFI-deltagare sitt modersmål?
- Vad tycker SFI lärare om möjligheterna?
- Hur har invandringen och kulturella bakgrunder påverkat möjligheterna?

Innehåll

MÖJLIGHETEN FÖR DE VANLIGASTE INVANDRARSPRÅKEN SOM TALAS I SVERIGE IDAG ATT BLI MINORITETSSPRÅK I FRAMTIDEN
- Sammanfattning
- Inledning
-- Syfte
-- Bakgrund
- Metod
- Invandrarspråk och dess möjlighet att bli minoritetsspråk i framtiden
- Minoritetsspråk
-- Vad är minoritetsspråk?
-- Finska/Sverigefinska
-- Jiddisch
-- Meänkieli
-- Romani čhib/šib
-- Samiska
- Invandrarspråk
-- Möjligheterna för de vanligaste invandrarspråk att bli minoritetsspråk
-- Möjligheterna enligt språkrådet
-- Invandring till Sverige
-- Befolkningsrörelse åren 1911-1920
-- Befolkningsrörelse åren 1921-1930
-- Befolkningsrörelse åren 1931-1940
-- Befolkningsrörelse åren 1941-1950
-- Invandring under 1950-2003
-- Slutsatser till invandring till Sverige
- Undersökning hos SFI- deltagare
-- Undersökning hos elever på Komvux södervän
-- Intervjuer med lärare
- Diskussion och slutsatser
- Källförteckning
- Bilagor

Utdrag

1. Inledning
1.1Syfte
Syftet med uppsatsen är att utreda möjligheterna för de vanligaste invandrarspråken som talas i Sverige idag att bli minoritetsspråk i framtiden. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar besvaras. Vad är ett minoritetsspråk? Vad är ett invandrarspråk? Vilka villkor måste ett invandrarspråk uppfylla för att bli ett minoritetsspråk? Vill invandrare själva att deras språk en dag ska blir minoritetsspråk? Hur använder SFI- deltagare sitt modersmål? Vad tycker SFI lärare om möjligheterna? Hur har invandringen och kulturella bakgrunder påverkat möjligheterna?

Det är givetvis möjligt att spekulera i vilka syften man som utomstående kan ha när man läser uppsatsen. Om vi bortser från det rena stillandet av nyfikenhet på vad minoritetsspråk och invandrarspråk är för något, finner jag uppsatsen läsvärd om man är intresserad av att veta vilka möjligheter som finns för de vanligaste invandrarspråken att bli minoritetsspråk, eller om man vill ha svar på vilka de vanligaste invandrarspråken är i Sverige idag eller om invandrare själva vill att deras språk en dag ska bli minoritetsspråk. Dessutom svarar den på hur länge invandrarspråk har funnits i Sverige och hur kulturella bakgrunder kan förstärka möjligheterna för invandrarspråk att bli minoritetsspråk i framtiden.

Dessutom läggs här ett fokus på diskussion och slutsatser kring huruvida de största invandrarspråken kommer att bli minoritetsspråk i framtiden och vad SFI-lärare tror om möjligheterna och hur invandrare använder sina modersmål eller vad som höjer möjligheterna. Diskussion och slutsatser som genom objektivitet syftar också till att ligga till grund för ett för läsaren eget slutsatsdragande... Köp tillgång för att läsa mer

Från invandrarspråk till minoritetsspråk | Rapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig inför ett prov, väldigt väl formulerat
 • 2014-09-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  källor saknas , källorna från boken
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra uppsats!!