Invandring har berikat USA | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • B
  • 4
  • 936
  • PDF

Invandring har berikat USA | Debattartikel

En debattartikel där eleven skriver att invandringen i USA har berikat landet och att det skulle vara en nationell synd om den blir stoppad.

Utdrag

Vissa människor säger att den illegala invandringen gynnar den amerikanska ekonomin genom ytterligare skatteintäkter expansion av billig arbetskraft pool och ökad pengar i omlopp. De hävdar att invandrare få bra värden, har motiv som är förenliga med den amerikanska drömmen, utför arbeten som amerikanerna inte kommer att ta, och att motståndet mot invandringen härrör från rasism.

Invandring är inte undergräva amerikanska experimentet; det är en integrerad del av den. Amerika är en nation av invandrare. Successiva vågor av invandrare har hållit landet demografiskt ung, berikat kulturet och inkom i produktionskapacitet som en nation, öka inflytande i världen.

Invandring ger USA en ekonomisk fördel i världsekonomin. Invandrare ta fram innovativa idéer och entreprenörs själ till USA ekonomi. De ger affärskontakter till andra marknader, förbättra USA: s förmåga att handla och investera lönsamt i den globala ekonomin. De håller landets ekonomi flexibel, vilket gör att de amerikanska producenterna hålla priserna nere och att reagera på förändrade krav från konsumenterna. En auktoritativ 1997 studie av National Academy of Sciences (NAS) slutsatsen att invandringen levererade en "betydande positiv förstärkning" till USA ekonomi. I vittnesmål inför kongressen .... Köp tillgång för att läsa mer

Invandring har berikat USA | Debattartikel

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-01-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1

Material relaterade till Invandring har berikat USA | Debattartikel.