Invandring och invandringspolitik i Sverige | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • MVG
 • 7
 • 1679
 • PDF

Invandring och invandringspolitik i Sverige | Utredande text

En utredande text kring invandring och invandringspolitik i Sverige. Eleven undersöker bland annat statistik över invandring till Sverige över de senaste decennierna, olika typer av invandring (asyl-, arbetskrafts- och anhöriginvandring) samt invandringspolitiken av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Med avstamp i detta så diskuterar eleven vidare huruvida invandringen i Sverige kan anses vara för stor eller om den kan anses utgöra ett problem.

Innehåll

FÖR STOR ELLER FÖR LITEN INVANDRING I SVERIGE?
- Syfte
- Metod
- Bakgrundsfakta
-- Typ av invandring (asylinvandring, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring)
-- Statistik: Hur ser invandringen ut i Sverige de senaste decennierna?
-- Moderaternas invandringspolitik
-- Socialdemokraternas invandringspolitik
-- Sverigedemokraternas invandringspolitik
-- Undersökningar om folkets åsikter
- Resultat
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Syfte
Syftet med arbetet är att diskutera om invandringen är för stor eller för liten. Hur ser statistiken om antalet personers in- och utvandring ut? Vad tycker de politiska partierna och hur förhåller sig folket till frågan?

Metod
Jag har tagit fram lite statistik om hur många personer som invandrat till Sverige genom åren. Kalla fakta som statistik tar ingen hänsyn till frågor som har med människors och staters behov att göra. Därför vill jag också diskutera olika synsätt på invandringen och har då även satt in mig i de två stora partiernas invandringspolitik i förhållande till Sverigedemokraternas som har invandringspolitiken som sin huvudfråga.
Jag har även undersökt vad folket tycker om invandringen i Sverige.
Allt detta genom att studera invandrarstatistik, partiprogram samt olika undersökningar som publicerats på nätet. Källor anges efter varje stycke.

Bakgrundsfakta
Typ av invandring
För att kunna diskutera frågan är det viktigt att förstå vilka typer av invandring det finns och nedan följer indelningen av de olika huvudtyperna av invandring: [2-4]. Asylsökande: Asyl är det skydd en stat kan ge en person som är förföljd under sin jurisdiktion. Man söker asyl på grund av humanitära skäl och av skyddsbehov.
Sverige följer den internationella flyktingkonventionen (även kallad Genèvekonventionen) definierar vilka som räknas som flyktingar och handlar om flyktingars rättsliga ställning. Denna finns för att ge skydd åt personer och talar också om för stater hur de ska behandla flyktingar.
Arbetskraftinvandring: Detta sker när ett land har efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden. Då sker en process där människor migrerar från ett land till... Köp tillgång för att läsa mer

Invandring och invandringspolitik i Sverige | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  böööööööööööööööööööööööööööööööööör
 • 2016-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text om Sveriges invandringspolitik