Invandring: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • C
 • 2
 • 1312
 • PDF

Invandring: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna | Debattartikel

En debattartikel om invandring, framförallt sett från Socialdemokraternas perspektiv. Artikeln jämför även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas syn på invandring till Sverige.

Utdrag

Socialdemokraterna: Vår invandringspolitik är klar och tydlig. Vi socialdemokrater har insett att människor med utländsk bakgrund inte får samma möjligheter som svenskfödda. Utanförskap och diskriminering har förekommit i arbetslivet just pga. människors etniska bakgrund vilket har gjort det svårt för dem att skaffa jobb och sedan försörja sina familjer. Detta måste stoppas just för att utan invandringen klarar sig inte Sverige utan stannar upp, invandrare bidrar till en utveckling i landet på många olika sätt - dessutom i marknadsekonomin.

I länder runt om i världen finns det problem, problem som är så outhärdliga att man bara vill packa och dra härifrån. Vi som ett land ska kunna ge alla de människor som söker asyl vad som krävs, de bästa möjligheterna till ett bättre liv. När människor från olika länder flyttar sprids kunskap, idéer, samtidigt som nya möjligheter uppstår och arbetsmarknaden växer. Är inte det vad vi vill ha? Hur Sverige ska vara? Mer och mer människor har förmågan och viljan att arbeta vilket leder till en ekonomisk utveckling i landet. T.ex. om en man i 30-års ålder skulle flytta till Sverige och redan har utbildning inom läkarvården, då skulle det vara en ekonomisk vinst för Sverige – ett steg uppåt. Det skulle inte kräva mycket pengar från landet för att ordna skola eller rättare sagt, att få honom att lära sig språket som i detta fall bör vara det enda hindret som dock på detta sätt KAN lösas. Dessutom skulle det ta mindre tid för honom att anpassa sig till samhället och börja arbeta snabbt. Även fast det är något positivt har det under de senaste åren varit svårt för nyanlända... Köp tillgång för att läsa mer

Invandring: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna | Debattartikel

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1