Invandringen under 1990-talet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 5
  • 2389
  • PDF

Fördjupningsarbete: Invandringen under 1990-talet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om invandringen till Sverige under 1990-talet där eleven svarar på följande frågeställningar:

- Hur såg situationen kring invandring ut under 1990-talet?
- Hur har Sverige förändrats inom området invandring?
- Vad är det som har påverkat till en förändring?

Innehåll

Presentation/Syfte
Källdiskussion
Frågeställningar
Hur såg situationen kring invandring ut under 1990-talet?
Hur har Sverige förändrats inom området invandring? Innan 1990-talet
Efter 1990-talet till 2010
Diskussion om förändringar och orsaker
Hur har invandringens förändringar påverkat Sveriges utveckling?
Bildkälla

Utdrag

Presentation/Syfte:​
Mitt syfte med arbetet är att undersöka och redogöra för hur invandringen till Sverige såg ut under 1990-talet. Även jämföra och redogöra för hur invandringen i Sverige sett ut tidigare under 1980/70-talet och hur den förändrats och vad som har påverkat förändringen även vilka förändringar som skett efter 1990-talet till år 2010 och vad som påverkat förändringarna. Jag ska göra detta genom att svara på de tre frågorna som jag fått i uppgift och omformulerat i egna frågeställningar. Jag skall dessutom diskutera förändringarna och orsakerna och hur det påverkat Sveriges utveckling.

Källdiskussion:
​Jag tycker att källorna som jag använt varit relevanta och pålitliga. För det allra mesta utav arbetet använde jag mig utav en rapport skriven år 2004 av SCB om invandring och migrationsverkets hemsida där de skrivit om sveriges migrationshistoria. Båda dessa källor är statliga organ som har mycket information om statistik och annat kring ämnet. Migrationsverket är ju trots allt den verksamhet som sköter invandringen i Sverige och därmed ser jag de som en bra informationskälla. SCB ger ut ständigt ut rapporter och officiell statistik och därmed ser jag även de som bra informationskälla. Även bilden som visar för in och utvandring kommer ifrån SCB. Andra källor som jag använt mig av är böckerna ​Alla tiders Sverige - Bröje Bergström 1994 och ​Perspektiv på historien:... Köp tillgång för att läsa mer

Invandringen under 1990-talet | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.